• Khổ vì lỡ "ôm" đất nền vùng ven

  • Bán không được, lãi ngân hàng "nhảy múa" từng ngày khiến không ít người từng là cò đất nền vùng ven có tiếng nay phải lâm cảnh khổ sở.